Co můžete dělat doma?

Nevíte, jak a co cvičit doma s dítětem, když má nalepený okluzor?

Ortoptika, pleoptika, Velké Meziříčí, Vysočina, Sovička* Důsledně dodržujte celodenní nošení brýlové korekce (brýlí). Lékař určuje které oko budete zakrývat a na jak dlouhou dobu denně. Většinou se zakrývá lépe vidoucí oko, někdy se ale okluze i střídá. Dodržujte řádné zakrytí oka okluzorem.

* Brýle musí být vždy čisté a musí správně sedět. Neváhejte přicházet s dítětem do oční optiky  na servisní úpravy, klidně i každý týden. Některé děti jsou zkrátka akční a potřebují brýle upravovat častěji.

* Okluzor musí být správně nalepený / nasazený

* Dbejte na správné posazení dítěte.

* Dbejte na správný úchop tužky, používejte trojúhelníkové pastelky.

* Chvalte dítě za každou drobnost, která se mu podaří! Je velmi důležité dítě správně k činnosti motivovat a jeho snahu vždy ocenit – slovně pochvalou, odměnou atd.


Konkrétní činnosti vhodné pro domácí pleoptiku

(dítě má brýle a okluzor):Ortoptika Velké Meziříčí Vysočina cvičení
• orientace v prostoru: pohyb v domácím prostřední, chůze po čáře
• pohybová pleoptika: odhad vzdálenosti (překračování překážek), reakce na pohybující se předmět, procvičování přesnosti (házení do otvoru, na cíl), míčové hry (kutálení, házení, fotbal, stolní tenis) atd.
• hrubá motorika: stavebnice, skládání kostek
• jemná motorika: navlékání korálků, vyšívání, vystřihování, vypichování, modelování atd.
• motorika při sebeobsluze: zapínání knoflíků, lepení suchých zipů atd.
• lokalizace do plochy: nalepování, přiřazování, skládání puzzle, prohlížení obrázkových knížek, hledání detailů, hra pexesa, skládání mozaiky, sestavování obrazců, vyškrtávání znaků v textu atd.
• fixace na body: spojování bodů, obtahování po linii atd.
• výtvarné činnosti: obkreslování, omalovánky, malba, kreslení přes šablonu, překreslování do mřížky, kresba křídou na chodník, vybarvování mandal atd.
• rukodělné aktivity: modelování z hlíny nebo plastelíny, práce se dřevem, pilování, práce s vlnou, přírodními materiály atd.


Ortoptika, cvičení, Vysočina, Sovička, Velké MeziříčíOrtoptika, cvičení, Vysočina, Sovička, Velké MeziříčíOrtoptika, cvičení, Vysočina, Sovička, Velké MeziříčíOrtoptika, pleoptika, Vysočina, Velké Meziříčí, Sovička
Máte dotazy? Zeptejte se nás

Ochrana osobních údajů GDPR