Léčba tupozrakosti a šilhání

Tupozrakost (amblyopie) je závažná oční vada, při níž je snížena zraková ostrost (vidění) jednoho nebo obou očí. Ortoptika Velké Meziřičí Vysočina Pleoptika

Kritická doba pro vznik amblyopie je od narození do šesti až osmi let. Kolem šestého roku je vývoj oka ukončen a vidění se stabilizuje. Léčit lze tupozrakost do cca 8 let. Výjimečně dochází k částečnému zlepšení i u starších dětí a dospělých. Platí, že čím dříve je amblyopie diagnostikována a léčena, tím větší je naděje na nápravu. Úspěšnost léčby tedy závisí na rychlém objevení a následné léčbě.

Pro léčbu tupozrakosti je základem brýlová korekce a okluze, k léčbě dále významně napomáhají pleoptická cvičení.

Tato cvičení Vám nabízíme v Ortoptice Sovička.

Ortoptika Velké Meziříčí Vysočina Pleoptické cvičení šířka fůzeTupozrakost se léčí cvičením postiženého oka tak, že se zdravé oko zakryje (nošení okluzoru) - tím je postižené oko více procvičováno (namáháno) a jeho postižení ustupuje. Při ploeoptickém cvičení se zlepšuje vidění tupozrakého oka, ortoptická cvičení napomáhají k vytvoření nebo obnově spolupráce obou očí. Cvičení je možno provádět od cca 2,5 let do cca 8 let. Udržovací cvičení lze provádět do cca 12 let.

Cvičení probíhá jedenkrát týdně po dobu 30-60 minut a je vždy individuálně přizpůsobováno možnostem dítěte a probíhá hravou formou, aby dítě bavilo, a aby se dítě na cvičení rádo vracelo. Na cvičení je nutné mít doporučení od očního lékaře, bez doporučení necvičíme.

Pleoptická cvičení

Ortoptika Vysočina, Velké MeziříčíCílem pleoptiky je zlepšení vidění tupozrakého oka. Aktivní pleoptická léčba je založena na principu koordinace svazku oko – ruka, oko - paměť. Dítě má lépe vidoucí oko zalepené okluzorem a tupozraké oko se procvičuje - dítě je nuceno se dívat tupozrakým okem a aktivně provádět zadané úkoly, většinou formou hry nebo zábavy.

Mezi přístrojová pleoptická cvičení řadíme lokalizátor, korektor, CAM, Haidingerův svazek a dráždění červeným světlem.

Nepřístrojová pleoptická cvičení u nás bývají do průběhu cvičení zařazována spíše výjimečně, neboť klademe důraz především na přístrojová cvičení. Nepřístrojová cvičení - tedy aktivní pleoptiku doporučuji provádět s dítětem v domácím prostředíOrtoptika Vysočina Konvergentní souhyb. Několik tipů na domácí cvičení najdete zde.  Jde o činnosti založené na koordinaci zrakového vjemu s motorickou činností (spojení viděného s hmatatelným), tedy oko – ruka (skládání stavebnic, navlékání korálků atd.), oko – noha (chůze po čáře, kopání atp.), oko – paměť (pexeso atd.). U starších dětí lze trénovat čtení, psaní, překreslování atd.

Ortoptická cvičení

Po zlepšení vidění tupozrakého oka navazuje na pleoptickou léčbu ortoptická léčba, jejímž cílem je navodit nebo obnovit a prohloubit kvalitní spolupráci obou očí.

Ortoptická cvičení jsou převážně přístrojová – při cvičení se snažíme navodit a upevnit spolupráci levého a pravého oka. Často se stává, že oko, které bylo tupozraké, je při Ortoptika Vysočina, Velké Meziříčídívání se oběma očima dohromady stále utlumováno. Při cvičení se snažíme, aby mozek začal vidění původně horšího oka akceptovat. Dále tedy podporujeme tupozraké oko, ale druhé, lépe vidoucí oko již není zakryto okluzorem.

Postup cvičení závisí na stavu vidění před začátkem léčby tupozrakosti. Procvičuje se binokulární odtlumování, dále se cvičí a upevňuje spolupráce pravého a levého oka, prostorové vidění, dále hybnost očí a správný vztah akomodace a konvergence. Cvičení probíhají na přístrojích s rozdílnými vjemy pro pravé a levé oko (synoptofor, cheiroskop, stereoskop) nebo v prostoru (cvičení s využitím prizmat atp.).

ŠilháníOrtoptika Vysočina Velké Meziříčí

Šilhání (strabismus) je stav, při němž se oční osy při fixaci určitého předmětu neprotnou v témže bodě, ale jedno z očí se uchyluje, mohou se střídavě uchylovat i obě oči.

Šilhání je často spojeno s tupozrakostí uchýleného oka. Při léčbě šilhání tedy nejprve vylepšujeme vidění tupozrakého oka pleoptickým cvičením. Poté následuje ortoptické cvičení. Cílem ortoptické léčby šilhání je zlepšení postavení očí (do rovnoběžného postavení) a obnovení binokulárního vidění tak, aby spolu obě oči spolupracovaly.

Máte dotazy? Zeptejte se nás

Ochrana osobních údajů GDPR