Nechce nosit okluzor - jak dítě přesvědčit?

Ortoptika, okluzor, rady, VysočinaNedaří se nošení okluzoru v takovém rozsahu, jak lékař předepsal? Dítě ho odmítá? Jediná rada zní: VYDRŽET! I když to zezačátku nemusí být jednoduché.

Rodiče musí důsledně trvat na nošení okluze - musí opakovaně a trpělivě dítěti vysvětlit důležitost nošení okluze, nejlépe hravou formou, motivovat dítě odměnou, zkrátka jít na to raději po dobrém.

První dny po zavedení okluze mohou být pro dítě i rodiče velmi náročné. Zejména první dny je dobré dodržet zvýšený dohled nad dítětem, které může po zakrytí lépe vidoucího oka narážet do nábytku i v dobře známých prostorách, může být zmatené a dezorientované. Doporučuje se, aby rodiče s dítětem společně prošli byt a prostory, kde se dítě pohybuje, a pomohli mu se zorientovat.

Nošení okluzoru by mělo být vyhrazeno pro nošení doma (případně ve školce), při souběžné činnosti do blízka. Rodiče by neměli dávat okluzi dítěti na sportování nebo venkovní aktivity – při okluzi se dítě dívá amblyopickým okem s nižší zrakovou ostrostí a současně ztrácí prostorové a periferní vidění. To je spojeno s horším odhadem vzdálenosti, a tím i vyšším rizikem případného úrazu. 

Proč okluzor dítě odmítá?

Většinou se okluzorem zakrývá to lépe vidící oko. Dítě se často okluzi brání, protože tím náhle ztrácí dobré vidění a je nuceno se dívat hůře vidoucím okem. Někdy se snaží okluzor si zcela odstranit nebo alespoň nadzvednout nebo částečně odlepit, aby se mohlo dívat lépe vidoucím okem alespoň částí zorného pole. Správné nalepení proto kontrolujte!

Jak dítěti pomoci?Ortoptika Velké Meziříčí

Rodiče mohou dítěti usnadnit návyk na okluzor pomocí her, například zalepit očičko nejprve medvídkovi, potom sobě a nakonec dítěti. Další možností je dětmi oblíbená hra na piráty, kteří mají zalepené jedno oko.

Pokud si dítě na okluzor těžko zvyká, mohou rodiče začít s kratší dobou zakrytí a dobu nošení postupně prodlužovat. Pokud dítě okluzor odmítá, mohou rodiče zkusit nalepit okluzor ve spaní a hned po probuzení dítěte mu nabídnout jeho oblíbenou atraktivní činnost, nepříliš náročnou na zrak. Dítě se pak bude soustředit na svou oblíbenou hru a na okluzi "zapomene“. Chvalte dítě za každou chviličku navíc, kterou vydrželo s okluzorem! 

Ortoptika Velké Meziříčí Práce s okluzoremMusí dítě nosit okluzor celou dobu v kuse?

Není to nutné. Celkovou denní dobu nošení okluzoru je možné rozdělit, např. při pokynu nosit okluzor dvě hodiny denně je efektivnější mít oko zalepené 4 krát 30 minut při současné činnosti do blízka než dvě hodiny při vycházce po venku. Tupozraké oko se posiluje zejména při činnosti do blízka.  
Máte dotazy? Zeptejte se nás

Ochrana osobních údajů GDPR